Sklep Lewiatan blisko Ciebie

Wyczyść

Warunki współpracy

Polska Sieć Handlowa Lewiatan dysponuje zbiorem procedur zestawionych w Księdze Standardów regulujących zasady współpracy. W systemach franczyzowych każde ogniwo odpowiada za jakość całego łańcucha, dlatego też określamy kryteria, jakie musi spełniać sklep, aby stać się uczestnikiem sieci Lewiatan.

Najważniejsze z nich to:

  • posiadanie punktu handlowego o odpowiedniej lokalizacji,
  • dobra opinia w środowisku kupieckim,
  • stabilna sytuacja finansowa,
  • gotowość do realizacji przyjętej strategii działania.

Kolejnym etapem nawiązania współpracy jest zawarcie umowy franczyzowej pomiędzy danym przedsiębiorcą, a Spółką Regionalną, na terenie działania której zlokalizowany jest sklep. W dokumencie tym zawarte są prawa i obowiązki każdej ze stron, a także ukazane są obopólne korzyści.

Po zawarciu umowy franczyzowej wdrażane są w sklepie standardy wizualizacji, które obejmują zarówno aranżację zewnętrzną i wewnętrzną, jak również materiały eksploatacyjne oraz wiele innych elementów wykorzystywanych w codziennej pracy sklepu.

FB